Pyhäjoen lukio tunnetaan yrittäjyyden opinahjona

Koulutie 8, 86100 Pyhäjoki,
p. 040 359 6160 (kanslia), 040 359 6161 (rehtori)

Pyhäjoen lukio painottaa opetussuunnitelmassaan itsenäistä ja oma-aloitteista työotetta ja sisällöllisesti yhteisten valtakunnallisten oppiainesisältöjen ohessa koulukohtaisesti yrittäjyyttä ja mediataitoja.

Lukion opetussuunnitelma.pdf, 1513 kb

Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunitelmapdf, 1000 kb