Arbetsliv och entreprenörskap

Framtidsutsikterna gällande arbeten och affärer ser ljusa ut för både kommunen Pyhäjoki och dess omgivande områden på grund av Hanhikivi 1-projektet. Pyhäjoki kommun utvecklar sin arbetsmiljö för att öka arbetstillfällena och affärsmöjligheterna för
företagen och för att främja samarbetet mellan företagen i regionen och dem som kommer någon annanstans. Pyhäjoki samarbetar med grannkommuner och utvecklingsorganisationer. Starkast är det kommunala samarbetet i dagliga aktiviteter med Brahestad, Kalajoki och kommunen Siikajoki.

Mer information om jobb och företagstjänster: Näringsnämnden (från och med den 1 augusti 2018)

Tjänster för företag i Raahen seudun yrityspalvelut + 358 40 830 3018, jussi.kemila@raahe.fi

Arbetsmöjligheter

Pyhäjoki kommunens infobankwebbsida (engelska)

Allmän information om arbetsutsikter i regionen (engelska)

Affärs tomter e(ngelska)