Hanketoiminta

Lisää Liikettä -hankkeella kehitetään alle kouluikäisten, aikuisten ja ikääntyvien liikuntaa.

Hankeen myötä olemme käynnistäneet pilottiluonteisesti liikuntalähete -kokeilun yhteistyössä Pyhäjoen terveyskeskuksen ja RAS:n kanssa. Tavoitteena on saada vähän liikuvia yksilöllisen liikunnanohjauksen kautta terveellisten elämäntapojen pariin. Lisätietoja liikunnanohjaaja Marja Pisilä sekä Pyhäjoen terveyskekuksen hoitohenkilökunta, diabeteshoitaja ja fysioterapeutit.

Lue pieni uutinen aiheesta klikkaamalla tästädocx, 156 kb

Pyhäjoen kunnan retkeilyreitistö

Kunnanhallitus on perustanut retkeilyreitistön kehittämis-, rakentamis- ja ylläpidon suunnittelutyöryhmän. Työryhmän on määrä suunnitella ja totettaa yhdessä kunnan yhdistysten ja asukkaiden kanssa retkeilyreitistö, jotta ulkoharrastusmahdollisuudet saataisiin mahdollisimman monipuolisiksi, laadukkaiksi ja helposti ihmisten käytettäviksi.

Kunnanhallitus on myöntänyt työryhmälle suunnitelumäärärahaa 5.000 euroa ja hankeen toteuttamiseen haetaan Leader-rahoitusta. Lisätietoja ympäristösihteeri Vesa Ojanperä.

Luonnos merkattavista reiteistöistäpdf, 2280 kb