Hanketoiminta

Lisää Liikettä -hankkeella kehitetään alle kouluikäisten, aikuisten ja ikääntyvien liikuntaa. Hanke pyrkii edistämään perhe-, arki- ,ulko-, luonto- ja omatoimiliikuntaa. huomioimalla myös erityisryhmiä. Lisätietoja liikunnanohjaaja Marja Pisilä.

Pyhäjoen kunnan retkeilyreitistö

Kunnanhallitus on perustanut retkeilyreitistön kehittämis-, rakentamis- ja ylläpidon suunnittelutyöryhmän. Työryhmän on määrä suunnitella ja totettaa yhdessä kunnan yhdistysten ja asukkaiden kanssa retkeilyreitistö, jotta ulkoharrastusmahdollisuudet saataisiin mahdollisimman monipuolisiksi, laadukkaiksi ja helposti ihmisten käytettäviksi.

Kunnanhallitus on myöntänyt työryhmälle suunnitelumäärärahaa 5.000 euroa ja hankeen toteuttamiseen haetaan Leader-rahoitusta. Lisätietoja ympäristösihteeri Vesa Ojanperä.

Luonnos merkattavista reiteistöistäpdf, 2280 kb

Rautiperän liikunta- ja virkistysalueen kehittämishanke

Rautiperän liikunta- ja virkistysalueen kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää kuntalaisten käyttöön monipuolinen liikunta- ja virkistysalue, jossa kunnostetaan muun muassa kuntopolut ja valaistus. Uutena elementtinä ovat muun muassa luontoretkeilyn huomioiminen ja lasten pulkkamaa.

Hankkeen kustannusarvio on noin 650 000 euroa. Aluehallintovirasto myönsi hankkeelle avustusta 125 000 euroa. Lisätietoja Heikki Hirvikoski 040 359 6090.

Reittikarttapdf, 214 kb

Suunnitelmakarttapdf, 1258 kb

Suunnitelmaselostuspdf, 800 kb