Säännöt, ohjeet ja strategiat

Kunnan hallinnosta ja organisaation toiminnasta määrätään hallintosäännöllä. Lisäksi toimintoja ohjataan seuraavilla säännöillä:


Pyhäjoen kuntastrategia 2030
Pyhäjoen valtuusto on kokouksessaan 31.1.2018 hyväksynyt Pyhäjoen kuntastrategian 2030.


Maankäyttöstrategia ja maankäytön toteuttamisohjelma 2035
Pyhäjoen valtuusto on kokouksessaan 31.1.2018 hyväksynyt Pyhäjoen maankäyttöstrategian ja maankäytön toteuttamisohjelman 2035.
Maankäyttöstrategia ja maankäytön toteuttamisohjelma 2035pdf, 4041 kb


Pyhäjoen matkailusuunnitelma
Pyhäjoen valtuusto on kokouksessaan 20.6.2018 hyväksynyt Pyhäjoen matkailusuunnitelman.


Muita sääntöjä ja ohjeita
Hankintaohjepdf, 390 kb