Hallinto-organisaatio

Päätehtäväalueet

Kunnan hallinto on jaettu kolmeen päätehtäväalueeseen, joita hoitavat seuraavat osastot:

Hallinto-, elinkeino- ja perusturvaosasto
Sivistysosasto
Tekninen osasto