Vanhatien kunnostus talvitauolla, alueella tilapäisiä liikennejärjestelyjä

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on yhdessä Pyhäjoen kunnan kanssa laatinut tie- ja rakennussuunnitelman Pyhäjoen Vanhatielle välille Etelänkyläntie - valtatie 8:n liittymä sekä Virastotielle. Suunnitelmaan sisältyy mm. liittymien ja kevyen liikenteen yhteyksien parantamista, tien pinnan ja valaistuksen uusimista sekä pysäköinti- ja piha-alueiden ja torialueen järjestelyjä.

Näiden toimenpiteiden tavoitteena on parantaa Vanhatien liikenteen sujuvuutta, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Keskeisellä paikalla olevalla suunnittelualueella tieympäristön laatu ja materiaalien taso ovat korkeita. Virastotielle tulee uusia pinnoitteita, kalusteita ja valaisimia, joilla parannetaan alueen viihtyisyyttä ja luodaan oleskelualueita kunnan keskeisimmillä alueilla. Risteysalueet torin ja kunnantalon edustalla muutetaan tilaksi, jossa jalankulkijat ja pyöräilijät liikkuvat ajoneuvojen kanssa samassa tasossa. Järjestelyllä risteävän jalankulku- ja pyöräilyliikenteen turvallisuutta parannetaan teiden ylityksessä.

Urakan aikana havaittiin tehdyissä pohjatutkimuksissa olevan merkittäviä puutteita, jonka takia urakan toteuttaminen on viivästynyt. Syksyllä 2018 urakka jäi kesken mm. teiden pinnoituksen, kiveys- ja ympäristötöiden osalta.

Myös kunnanviraston kohdalla kevyen liikenteen väylän kiveäminen on kesken, minkä takia kulku väylällä on kielletty eikä sillä ole talvikunnossapitoa. Talvikunnossapidossa joudutaan käyttämään menetelmiä, jotka voivat vaurioittaa keskeneräisiä pinnoituksia ja kiveyksiä.

Hanke jäi talvitauolle joulukuussa 2018. Tauon aikana alueella on voimassa tilapäisiä liikennejärjestelyjä mm. kunnantalon kohdalla.

Työt jatkuvat huhti-toukokuussa 2019. Hanke valmistuu syyskuussa 2019.