Pyhäjoki-talon aiesopimus allekirjoitettiin

Pyhäjoen kunta, YIT ja Fennovoima allekirjoittivat aiesopimuksen Pyhäjoki-talon rakentamisesta tiistaina 10.1.2017 klo 13.30. Pyhäjoki-talon hankekokonaisuus on noin 10.000 neliötä ja sen alustava kustannusarvio on noin 20 miljoonaa euroa.

Pyhäjoki-taloon on suunniteltu kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palveluita sekä majoitus-, koulutus- ja juhlatiloja. Aiesopimuksen mukaan Fennovoima toteuttaa Pyhäjokitalon yhteyteen vierailukeskuksen ja paikallistoimiston ja YIT puolestaan toteuttaa majoitustilat kehittämänsä Suites-mallin mukaisesti. Pyhäjoen kunnan suunnitelmissa on sijoittaa Pyhäjoki-taloon kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan tiloja, jotka se antaa pääasiassa ulkopuolisen yrityksen hoidettavaksi. Pyhäjoki-talo on toteutuessaan erittäin merkittävä lisä kunnan palvelutarjontaan ja se lisää kunnan vetovoimaisuutta. Pyhäjoki-taloa suunnitellaan keskeiselle paikalle Pyhäjoen varteen.

Pyhäjoen kunnan valtuusto teki periaatepäätöksen Pyhäjoki-talon rakentamisesta kuntahallinnon 150-vuotisjuhlakokouksessaan 25.9.2015. Asemakaavatyö on tarkoitus toteuttaa pääosin vuoden 2017 aikana. Tavoitteena on aloittaa Pyhäjoki-talon rakentaminen syksyllä 2017, jolloin talo valmistuisi kesällä 2020.

Lisätietoja: Kunnanjohtaja Matti Soronen, puh. 040 3596001.Kuvassa vasemmalta hankekehitysjohtaja Tauno Kestilä (YIT), kunnanjohtaja Matti Soronen ja Senior Adviser Juha Nurmi (Fennovoima Oy). Kuva: Tiina Tiirola.