Kunnanhallitus on kokouksessaan 26.3.2017 allekirjoittanut tilinpäätöksen vuodelta 2017. Tilinpäätöksen tunnusluvut ovat hyvät. Toimintatuotot kasvoivat 5,1 %. Toimintakulut kasvoivat 0,8 %. Kunnan verotulot kasvoivat 3,3 % ja valtionosuudet 2,4 %. Vuosikatteeksi muodostui 1.821.890 €. Tilikauden ylijäämäksi ja tulokseksi muodostui 957.616 €. Kunnan tase on kunnossa. Kunnalla oli vuoden 2017 lopussa vierasta pääomaa oli 10.241.320 €. Kunnan sijoitusvarallisuus oli 7.268.936 €. Kunnan omaisuuden tasearvo oli vuoden 2017 lopussa 33.524.633 €.

Liitteenä Pyhäjoen kunnan tilinpäätös 2017 asiakirja.

Lisätiedot: kunnanjohtaja Matti Soronen p. 0403596001

Tilinpäätös 2017pdf, 1427 kb