Monitoimitalon peruskorjaus käynnistyy

Kunnahallitus on käsitellyt kokouksessaan 9.10.2017 Monitoimitalon peruskorjausasiaa.

A-Insinöörit on tehnyt monitoimitalon kuntoarvionpdf, 9359 kb, joka osoittaa rakennuksen olevan peruskorjauksen tarpeessa.

Kunnanhallitus päätti, että peruskorjaus valmistellaan talousarvion investointiosaan vuosille 2018-2020, kuitenkin siten, että kriittisimmät kohdat korjataan jo vuonna 2018.

Kunnanhallitus nimesi hankkeen johtamista ja seurantaa varten suunnitteluryhmän puheenjohtajanaan Niko Rantanen, varapuheenjohtajanaan Pirkko Lintunen ja muina jäseninä Aimo Korpi, Pekka Pelttari, Mikko Koskela, Tero Niemi, Antero Tervonen ja Heikki Hirvikoski. Suunnitteluryhmä aloittaa työt välittömästi kunnan-
hallituksen päätöksen jälkeen. Rakentamistoimikunta asetetaan suunnittelutyön päätyttyä.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hankkeelle varataan vuodelle 2017 30 000 euron lisämääräraha suunnittelua varten ja vuosille 2018-2019 määräraha, joka määritellään talous-arvion 2018 ja talous-ja toimintasuunnitelman 2019-2020 hyväksymisen yhteydessä.