Lisää liikettä -hanke käyntiin

Pyhäjoen kunnalle on myönnetty opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta avustus terveyttä ja hyvinvointia edistävään Lisää Liikettä liikuntahankkeeseen. Hankkeen päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien ihmisten keskuudessa. Pyhäjoella kohderyhmää ovat perheet, alle kouluikäiset lapset ja ikäihmiset sekä yleisesti ottaen kaikki vähemmän liikuntaa harrastavat kuntalaiset.

Vapaa-aikatoimi haluaa kannustaa kuntalaisia liikunnalliseen elämäntyyliin, olivat sitten lähtökohdat liikkujilla mitkä tahansa. Hankkeen ensimmäisiä askelia onkin kerätä tietoa ja toiveita kuntalaisten liikuntatottumuksista. Kyselyn avulla kartoitetaan hankkeen lähtötilanne ja sen avulla voidaan hankkeen lopussa arvioida, millainen vaikuttavuus hankkeella lopulta oli. Hankkeen aloituskysely löytyy alla olevan linkin takaa

Hankkeen aloituskysely kuntalaisille.

Olisimme erittäin kiitollisia, mikäli käytät hetken kyselyn täyttämiseen, se vie vain pari minuuttia. Jos tarvitset neuvoja kyselyn täyttämiseen, pääset vapaa-ajatoimistolla tekemään kyselyn liikunnanohjaajan avustuksella perjantaisin klo 9-11 1.6 saakka. Lähdetään liikkeelle oikein porukalla!

Aurinkoista kesää ja liikunnan riemua toivoo hankeveturi, Marja Pisilä vapaa-aikatoimesta!