LAAJAKAISTA KAIKILLE -tiedote

Tietoliikenne kasvaa huimaa vauhtia ja Internetillä on paljon muutakin käyttöä, kuin viihdepalvelut. Vapaa-ajan/viihteen tietoliikennetarpeet ovat kasvaneet voimakkaasti uusien verkkopalveluiden myötä. Mm. television katselu ilman häiriöaltista antenniverkkoa, on mahdollista kun laite on liitetty nopeaan laajakaistaverkkoon.

Suurimmat tietoliikenteen kasvutarpeet ovat kuitenkin yrityksillä, mukaan luettuna maatalous, sekä erilaisilla palveluilla. Julkiset palvelut ovat siirtyneet enenevässä määrin verkkoon ja entistä enemmän mm. vanhusten kotihoidolta edellytetään toimivia verkkoyhteyksiä. Monet koneet ja laitteet edellyttävät kiinteää verkkoyhteyttä ja mm. laitehuolto onnistuu usein etäyhteydellä ilman paikalla käyntiä. Valvontalaitteet, mm. eläinsuojien kamerat tarvitsevat nopean ja luotettavan verkkoyhteyden.

Kasvava tietoliikenne edellyttää kiinteää laajakaistaverkkoa. Langaton verkko ei kykene haja-asutusalueilla riittävään nopeuteen ja luotettavuuteen. Alueellamme on tarjolla vielä toistaiseksi kohtuulliset kiinteät verkkoyhteydet lähes joka talouteen puhelinkaapeliverkolla toteutettuna. Tämän ”kuparikaapeliverkon” ylläpito on kuitenkin operaattoreille kallista ja ne luopuvatkin siitä samaa tahtia, kuin sähköyhtiöt purkavat ilmajohtojaan. Useimmiten tilalle tarjotaan ainoastaan langatonta verkkoyhteyttä, joka ei siis useimmissa tapauksissa ole riittävän nopea, eikä luotettava.

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen 4.12.2008 Laajakaista 2015-hankkeesta. Hankkeen tavoitteena oli saada 2015 loppuun mennessä lähes kaikkien (yli 99 prosenttia väestöstä) saataville, enintään kahden kilometrin etäisyydellä 100 Mbit/s nopeudella toimiva valokuitu- tai kaapeliverkko. Kuluttajien maksettavaksi hankkeessa jäi operaattoriliittymän hankinta ja kuituyhteyden kaivattaminen tontilleen.

Tuon hankkeen rahoituksella on valokuituverkkoa rakennettu laajasti maamme haja-asutusalueille sillä periaatteella, että kaikilla halukkailla on ollut mahdollisuus liittyä laajakaistan piiriin. Monille alueille on perustettu osuuskuntia, jotka ovat rakennuttaneet oman verkon ja myyvät siihen nyt liittymiä palveluineen. Lähialueilla tällaisia osuuskuntia ovat mm. Siikalatvalla toimiva Siikaverkko (siikaverkko.fi) ja Utajärvellä toimiva Utakuitu (utakuitu.fi).

Meidän alueellamme ei lähdetty verkkoja rakentamaan Laajakaista 2015 -hankkeen toimesta, koska PPO panosti voimakkaasti valokaapeliverkkonsa laajentamiseen ja olisi ilman Elisa-kauppaa tullut tarjoamaan liittymiä alueen talouksille. Nyt tuon verkon hyödyntämisestä päättää Elisa Oyj.

Kyläverkko-hanke

Niin sanottujen Kyläverkkojen rakentamiseen on nyt mahdollista saada tukea valtiolta ja EU:lta. Jotta tukea voitaisiin lähteä hakemaan, pitää ensin selvittää alueen asukkaiden halukkuus liittyä mahdollisesti rakennettavaan valokuituverkkoon. Liittymisen hinta määräytyisi pitkälti liittyjien määrän mukaan. Siksi olisi tärkeää, että mikäli kylään rakennettaisiin verkko, niin siihen liittyisi mahdollisimman moni kotitalous ja yritys.

Mikäli olet kiinnostunut kiinteästä valokuituverkosta, niin ilmoita siitä minulle joko sähköpostitse, tekstiviestillä tai soittamalla (huom. ilmoittaminen ei vielä sido Sinua mihinkään). Yhteystietoni ovat: Timo Rahja, p. 044 4691394 timo.rahja@kalajoki.fi