Kysely lapsiperheiden arjen tuesta

Lapsirikas-hankkeen pohjaksi toteutettiin keväällä 2015 Auta Lasta ry:n ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kanssa yhteistyönä kysely, jolla kartoitettiin kokemuksia perheiden saamasta tuesta arjen tilanteisiin ja kehittämisehdotuksia tuen järjestämisestä lapsiperheille. Kysely toimi pohjana Lapsirikas-hankkeen työskentelylle. Nyt lapsirikas-hanke on toiminut puolitoista vuotta ja kartoitamme nyt perheiden tämän hetken kokemuksia arjen tuen/avun toimivuudesta.

Useimmat perheet tarvitsevat apua/tukea arjen erilaisissa tilanteissa. Tällä kyselyllä selvitämme saako perheet riittävästi apua/tukea esim. kunnallisesta kotipalvelusta tai järjestöjen tuottamasta perheiden tuesta.

Toivomme saavamme vastauksia tähän kyselyyn lapsiperheiltä ympäri Suomea. Tarkoituksena on välittää tietoa kyselyn tuloksista alueiden lapsiperhetoimijoille.

Kysely on avoinna 16.10.2017 sakka

Linkki kyselyyn