PYHÄJOEN KUNTA TIEDOTTAA

PYHÄJOKINEN TYÖNANTAJA!

KESÄTYÖPAIKKATUKI VUODELLE 2017 HAETTAVANA 31.03.2017 MENNESSÄ.

Pyhäjoella toteutetaan myös tänä kesänä ylikunnallinen vuosina 1999 - 2001 syntyneiden nuorten kesätyöllistäminen. Kunnallisen tukijärjestelmän tarkoituksena on saada aikaan lisää kesätyöpaikkoja siirtämällä työllistämisen painopistettä kuntien työpaikoista yksityiselle sektorille.

Pyhäjoen kunta maksaa määrärahojen puitteissa tukea työnantajalle, joka tarjoaa kesätyöpaikan väestöönsä kuuluvalle 1999 - 2001 syntyneelle nuorelle ja sitoutuu työllistäessä täyttämään kunnan kesätyöpaikkatukipäätöksessä asettamat ehdot.

  • Tuen suuruus on 90,00 €/viikko/nuori
  • Tuen voi saada 2 - 3 viikon työsuhteeseen
  • Tuki myönnetään hakemusjärjestyksessä
  • Tukea voi hakea 31.03.2017 mennessä


Hakemuslomakkeita saa kunnan neuvonnasta sekä internetsivulta osoitteesta: www.pyhajoki.fi. Hakemus palautetaan Pyhäjoen kuntaan. Tiedustelut Pyhäjoen kunnasta Anne Röning puh. 040-3596 010.

Liite:

Tukihakemuslomakedoc, 34 kb

KOULULAISTEN JA OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖPAIKKOJEN HAKU VUONNA 2017

Vuosina 1999 - 2001 syntyneet nuoret hakevat keskitetysti kunnan yhteishakulomaketta käyttäen. Hakemuslomakkeita saa Pyhäjoen kunnantalolta sekä internetistä osoitteesta www.pyhajoki.fi. Hakemus on palautettava perjantaihin 31.03.2017 mennessä Pyhäjoen kunnan neuvontaan. Myös Pyhäjoen seurakunta työllistää kaikista nuorista hakijoista noin 10 henkilöä.

Vuosina 93- 98 syntyneet opiskelijat: Pyhäjoen kunta valitsee kesätyöntekijät kunnan leikkikentille Raahen seutukunnan työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautuneista kesätyönhakijoista. Leikkikentälle töihin toivovat voivat ilmoittautua myös suoraan päivähoidonjohtajalle Titta Hinkulalle puh. 040-3596 182.

Liite:

Hakemuslomakedoc, 28 kb