Kommunens operativa verksamhet

Operativt fördelar sig kommunen i tre huvudansvarsområden, vilka fördelar sig i följande resultatområden:

HuvudansvarområdeResusltatonråde
1. Styrelse- , näringslivs- och omsorgtjänst
Granskningsnämnden Centralvalnämnden och valnämnden
Centralvalnämnden och valnämnden Centralvalnämnden och valnämnden
Kommunstyrelsen Ledning av kommunen
Förvaltningstjänsten
Anställning
Bygg- planerings- och tomt politik
Utveckling av livsandar
Personaltjänsten Personalpolitik
2. Utbildningstjänst
Utbildningsnämnden Styrelse
Grundläggande utbildning
Gymnasiet
Bibliotek- och kulturnämnden
Fritidsnämnden
Fritt bildningsarbete
Grundläggande konstundervisning
Småbarnspedagogik