Kirjasto

Pyhäjoen kunnankirjaston historiaa

Pyhäjoen ensimmäinen kirjasto perustettiin vuonna 1849. Pyhäjoelle lähetettiin Pohjalaisen osakunnan toimesta 23 nidosta, joiden yhteinen arvo oli viisi ruplaa ja 54 1/5 kopeekkaa.

Kirjaston saamasta vastaanotosta ja toiminnasta ei ole säilynyt tietoja. Seuraava maininta Pyhäjoen kirjastotoimesta on vuodelta 1861. Oulun Wiikko-Sanomat tiesi, että pitäjään oli tuolloin toimitettu uusi lainakirjasto.

Kiinteämmät muotonsa kirjastotoimi sai Pyhäjoella vasta 1880-luvun alussa. Kirkonkokouksen pöytäkirjaan kirjattiin toukokuussa 1881: "Lainakirjastosta päätettiin rikkinäiset kirjat sidottaa kunnan kassan varoilla ja uusia ostetaan sen verran kuin kunnan kassasta joutavat rahat myöntävät.”

Kirjastohankkeen puuhamiehenä mainitaan kappalainen K. J. Idman, jonka toimesta oli Kaiku-lehden maaliskuussa 1884 julkaiseman uutisen mukaan perustettu "oiwallinen lainakirjasto, jossa on paljon hyödyllisiä kirjoja ja jota hän on tarkalla huolella hoitanut”. Loppuvuodesta 1885 valitettiin, että kirjasto ”ikäwä kyllä, aina makaa tainnoksissa ja milloin heränneekään”.

Vuonna 1888 kunta myönsi 150 markan avustuksen uusien kirjojen hankkimiseksi ja vanhojen korjaamiseksi. Vuodelta 1889 on tiedossa ensimmäinen lainausluku: 1278 lainaa, eli 0,3 lainaa asukasta kohden.

1902 –1905 syntyivät Yppärin kirjasto ja pieni kiertävä kirjasto muita kyliä varten.

Vuonna 1924 kirjasto siirrettiin Alakiiskilästä Hourulan kunnanhuoneen pääkamariin. Sieltä kirjasto muutti 1932 kirkon luona sijainneeseen vanhaan kunnantupaan. Sotien jälkeen 1945 kirjastoa hoitanut Kalle Kiiskilä vuokrasi kirjastolle tilat kodistaan. 1950-luvulla käynnistyi keskustelu uusien tilojen tarpeesta mutta niitä saatiin odottaa vuoteen 1963, jolloin kirjasto pääsi muuttamaan juuri valmistuneen keskuskoulun katon alle.

Heli Kittilän suunnittelema ”uusi kirjasto” valmistui 1990.

Lähde: Vetten laijoilta, Harri Turunen