Kirjasto

Pyhäjoen lukudiplomi

Lukudiplomi innostaa lapsia ja nuoria lukemaan. Tavoitteena on innostaa myös niitä, jotka eivät lue lainkaan tai jotka lukevat hyvin vähän. Ennen kaikkea lukudiplomilla halutaan antaa lukijalle iloa ja myönteisiä kokemuksia ja näin edistää jatkuvan lukuharrastuksen viriämistä.

Lukutaito kehittyy lukemalla, ja hyvän lukutaidon voi saada vain lukemalla paljon. Monipuolinen lukeminen laajentaa sanavarastoa ja kehittää lukijan ilmaisukykyä. Hyvä luku- ja ilmaisutaito kasvattavat myös lapsen itsetuntoa.

Lukeminen antaa elämyksiä, herättää tunteita ja kehittää mielikuvitusta. Kirjat auttavat ymmärtämään sekä omia että muiden tunteita. Siten lukeminen antaa valmiuksia myös sosiaalisten taitojen kehittymiseen.

Kirjat - myös kaunokirjalliset teokset - sisältävät paljon tietoa. Lukemalla voi tutustua eri aikakausiin, maihin ja maanosiin.

Taito ymmärtää ja käyttää painettua sanaa ja kuvaa eli toiminnallinen lukutaito vaikuttaa lapsen ja nuoren elämään ja menestykseen kouluaikana ja myös myöhemmin elämässä.

Kirjalistat

1. luokkapdf, 35 kb

2. luokkapdf, 35 kb

3. luokkapdf, 36 kb

4. luokkapdf, 37 kb

5. luokkapdf, 38 kb

6. luokkapdf, 39 kb

7. luokkapdf, 747 kb

8. luokkapdf, 872 kb

9. luokkapdf, 2652 kb