Tiealueiden MT 18136 (Vanhatie) sekä MT 18178 (Virastotie) asemakaavamuutos

Pyhäjoen kunnanvaltuusto hyväksyi Tiealueiden MT 18136 ja MT 18137 (Vanhatie) sekä MT 18178 (Virastotie) asemakaavan muutoksen kokouksessaan 25.10.2017 § 110.

Asemakaavan muutos sai lainvoiman Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden 12.12.2017 kirjallisella ilmoituksella.

MRA:n § 93 mukaan Tiealueiden MT 18136 ja MT 18137 sekä MT 18178 asemakaavan muutos tuli voimaan Pyhäjoen kunnan julkisella kuulutuksella 19.12.2017.

- Lainvoimaisuuskuulutus 19.12.2017pdf, 271 kb

- Tiealueiden MT 18136 ja MT 18137 sekä MT 18178 asemakaava muutoksen kaavakarttapdf, 3534 kb

- Tiealueiden MT 18136 ja MT 18137 sekä MT 18178 asemakaavan muutoksen kaavaselostuspdf, 2966 kb