Saarenalueen asemakaavan muutos ja laajennus (Kielosaari), korttelit 499, 502, 507, 508 (osa) ja 540-543

Pyhäjoen kunnanvaltuusto hyväksyi 16.10.2013 § 107 Saarenalueen korttelien 499,502,507,508 (osa) ja 540-543 sekä niihin liittyvien lähivirkistys, katu- ja vesialueiden asemakaavan muutoksen ja laajennuksen ( ent. Kielosaari).

Saarenalueen asemakaavan muutos ja laajennus sai lainvoiman 18.12.2013 ja lainvoimaisuudesta kuulutettiin MRA:n §:n 93 mukaan julkisella kuulutuksella 21.12.2013.

Lainvoimaisuuskuulutus 18.12.2013pdf, 103 kb

Saarenalueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kaavakarttapdf, 249 kb

Saarenalueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kaavaselostpdf, 3447 kbus

Havainnekuvapdf, 1296 kb

Rakennustapaohjeetpdf, 6396 kb