Puskakorvenkallion tuulivoimapuiston osayleiskaava

Pyhäjoen kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 11.2.2019 § 27 asettaa Puskakorvenkallion tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen MRL:n 65 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 21.2.–25.3.2019 väliseksi ajaksi.

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 3832 kb
Liite 2 Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksestapdf, 1132 kb
Liite 3 Luontoselvitys 2017pdf, 7811 kb
Liite 4 Linnustoselvitys 2017pdf, 7100 kb
Liite 5 Arkeologinen inventointi 2016pdf, 10952 kb
Liite 6 Muistio viranomaisneuvottelusta 28.3.2018pdf, 164 kb
Liite 7 Tiivistelmä saaduista lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavan laatijan ehdotukset palautteen huomioimiseksipdf, 321 kb
Liite 8 Muistio viranomaisneuvottelusta 10.12.2018pdf, 54 kb
Liite 9 Havainnekuvatpdf, 11581 kb
Liite 10 Merikotkaselvitys 2019pdf, 882 kb
Liite 11 Melumallinnus 2018pdf, 6125 kb
Liite 12 Välkemallinnus 2018pdf, 2639 kb
Liite 13 Tv-signaalin mittausraportti 2018pdf, 698 kb
Liite 14 YVA-selostus (www.ymparisto.fi/puskaorvenkalliontuulivoimayva)
Liite 15 Puskakorvenkallio tuulipuiston osayleiskaavaehdotus, kaavakartta ja
-määräykset 11.1.2019
pdf, 3514 kb

Liite 16 Puskakorvenkallio tuulipuiston osayleiskaavaehdotus, kaavaselostus 11.1.2019pdf, 21909 kb