Puskakorvenkallion tuulivoimapuiston osayleiskaava

Pyhäjoen kunnanhallitus on kokouksessaan 7.5.2018 § 140 hyväksynyt Puskakorvenkallion tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen ja päättänyt asettaa luonnosvaiheen aineiston julkisesti nähtäville 15.5.-15.6.2018 väliseksi ajaksi. Kaavaluonnosta ja YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 22.5.2018 klo 17 alkaen Pyhäjoen kunnantalon valtuustosalissa.

Kuulutus Puskakorvenkallion tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen nähtävilläpidosta ja yleisötilaisuudestapdf, 169 kb

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.4.2018pdf, 3832 kb

Puskakorvenkallion tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos, kaavakartta ja -määräykset 9.4.2018pdf, 5163 kb

Puskakorvenkallion tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos, kaavaselostus 9.4.2018pdf, 17486 kb

Luontoselvitys 2017pdf, 7811 kb

Linnustoselvitys 2017
pdf, 7100 kb

Arkeologinen inventointi 2016pdf, 10938 kb

Havainnekuvatpdf, 13908 kb

Melumallinnus 2018pdf, 10931 kb

Välkemallinnuspdf, 4810 kb

Tv-signaalin mittausraporttipdf, 698 kb