Pyhäjoen kunnanvaltuuston 17.05.2017 § 33 hyväksymä Polusjärven tuulipuiston osayleiskaava sai lainvoiman Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ilmoituksella 27.06.2017.

Polusjärven tuulipuiston osayleiskaava tuli voimaan MRA:n § 93 mukaan Pyhäjoen kunnan julkisella kuulutuksella 29.06.2017.

Polusjärven tuulipuiston osayleiskaavan laillisuuskuulutus 29.06.2017pdf, 68 kb

Polusjärven tuulipuiston osayleiskaavan selostus 24.04.2017pdf, 23568 kb

Polusjärven tuulipuiston osayleiskaavan kaavakartta 24.04.2017pdf, 3991 kb