Saarenalue - Koulukeskuksen asemakaavan muutos

Asemakaavan muutosta koskeva korttelialue sijaitsee Pyhäjoen kuntataajamassa Saarenalueella kortteleissa 125 (osa), 130 (osa), 501 ja 503 (osa). Kyseessä on Y-alue, jolle sijoittuvat Saaren koulu, lukio ja monitoimitalo.

Asemakaavamuutoksella laajennetaan Y-aluetta tulevaisuuden koulutustarpeita varten.

Pyhäjoen kunnanhallitus päätti 10.12.2018 § 319 asettaa asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville 14.12.2018-21.1.2019 väliseksi ajaksi.

-Kaavakartta ja -määräykset 10.12.2018pdf, 933 kb
-Kaavaselostus 10.12.2018pdf, 2927 kb
-Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.12.2018pdf, 1278 kb
-Kuulutus 10.12.2018
pdf, 306 kb

-Liikenneselvityspdf, 3959 kb