Kirkonseudun asemakaavamuutos, Hautausmaan uusi laajennus

Pyhäjoen kunnanvaltuusto hyväksyi Kirkonseudun asemakaavan muutoksen - Hautausmaan uudelle laajennusalueelle kokouksessaan 30.08.2017 §:ssä 85.

Kirkonseudun asemakaavan muutos - Hautausmaan uusi laajennusalue sai lainvoiman Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ilmoituksella 18.10.2017.

MRA:n § 93 mukaan Kirkonseudun asemakaavan muutos - Hautausmaan uusi laajennusalue tuli lainvoimaiseksi Pyhäjoen kunnan julkisella kuulutuksella 30.10.2017.

- Lainvoimaisuuskuulutuspdf, 234 kb

- Kirkonseudun asemakaavan muutos - Hautausmaan uusi laajennusalue kaavakarttapdf, 284 kb

- Kirkonseudun asemkaavan muutos - Hautausmaan uusi laajennusalue kaavaselostuspdf, 8367 kb