Kirkonseudun korttelin 191 asemakaavamuutos

Pyhäjoen kunnanvaltuuston 12.8.2015 §:ssä 82 hyväksymä Kirkonseudun korttelin 191 asemakaavan muutos sai lainvoiman 22.9.2015 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ilmoituksella.

MRA:n § 93 mukaan Kirkonseudun korttelin 191 asemakaavan muutos tuli voimaan Pyhäjoen kunnan julkisella kuulutuksella 24.9.2015.

Lainvoimaisuuskuulutuspdf, 151 kb

Kirkonseudun korttelin 191 asemakaavakarttapdf, 187 kb

Kirkonseudun korttelin 191 asemakaavaselostuspdf, 4722 kb

Havainnekuva korttelit 191-194pdf, 1318 kb

Havainnekuva nykytilasta ja rakennusvaiheista 1-3pdf, 349 kb

Rakennustapaohjeetpdf, 488 kb