Hourunkosken puiston asemakaavamuutos

Pyhäjoen kunnanvaltuusto hyväksyi Hourunkosken puiston asemakaavan muutoksen kokouksessaan 12.8.2015 §:ssä 79.

Hourunkosken puiston asemakaavan muutos sai lainvoiman Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ilmoituksella 22.9.2015.

MRA:n § 93 mukaan Hourunkosken puiston asemakaavan muutos tuli voimaan 24.9.2015 Pyhäjoen kunnan julkisella kuulutuksella.

Lainvoimaisuuskuulutuspdf, 250 kb

Hourunkosken puiston asemakaavakarttapdf, 289 kb

Hourunkosken puiston asemakaavaselostuspdf, 2952 kb

Hourunkosken puiston havainnekuvapdf, 1467 kb

Hourunkosken puiston rakennustapaohjeetpdf, 2176 kb