Pyhäjoen kunnan ajantasakaavat ja maankäyttöä ohjaavat asiakirjat

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa osoitetaan maakunnan alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä maakunnan kehittämisen kannalta tarpeelliset aluevaraukset.

Pyhäjoella on voimassa Yppärin, Etelänkylä-Viirteen ja Parhalahden maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset oikeusvaikutteiset osayleiskaavat sekä Pohjankylän kuntakeskuksen oikeusvaikutukseton vanha osayleiskaava.

Pyhäjoen kunnan merenrannikon rantayleiskaava sai valtuuston hyväksynnän 12.11.2008 ja rantayleiskaava sai lainvoiman 17.1.2009 (paitsi 3 valituksen alaista kaavasta ulos rajattua aluetta Yppärin 3 ja 4 osa-alueilla ja 1 ulos rajattu alue Etelänkylän osa-alueella 2).

17.1.2009 ulos merenrannikon rantayleiskaavasta rajatuista alueista; saivat seuraavat Yppärin osa-alueella olevat, kolme aluetta lainvoiman, 11.12.2010 annetulla julkisella kuulutuksella :

  • Yppärin osa-alueella 3 sijaitseva asemakaavoitettava alue, ase-1 Matinletto-Ulkoinen
  • Yppärin osa-alueella 4 sijaitsevat Yppärin vanha kalastama ja Elävisluodon kalasatama


Merenrannikon koko rantayleiskaava on lainvoimainen lukuunottamatta Etelänkylän osa-alueella 2 sijaitsevaa valituksenalaista Sorapalsta tilaa.

Pyhäjoen koko Pohjankylän keskustaajama on asemakaava-aluetta, johon on tehty tarvittavia, pieniä asemakaavan tarkistuksia ns postimerkkikaavoja, joista viimeisin on valtuuston hyväksymä 18.12.2007.

Pyhäjoen kunnan ajantasaisaiset voimassaolevat yleis- ja asemakaavayhdistelmät löytyvät Airix Ympäristö Oy:n ylläpitämästä paikkatietojärjestelmästä:

  • Pyhäjoen asemakaavat löytyvät alaotsikosta: kaavayhdistelmä
  • Pyhäjoen kunnan voimassaolevat osayleiskaavat löytyvät samasta järjestelmästä alaotsikosta: osayleiskaavayhdistelmä.


Pyhäjoen kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2000-2025 on esitetty Pyhäjoen kunnan maankäyttöstrategiassa ja maankäytön toteuttamisohjelmassa, jotka hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 28.5.2010. Pyhäjoen kunnanhallitus hyväksyi 11.4.2011 § 92 maankäyttöstrategian ja toteuttamisohjelman päivityksen.

Maankäyttöstrategiapdf, 6167 kb

Maankäytön toteuttamisohjelmapdf, 1010 kb