Pyhäjoen kunnan ajantasakaavat ja maankäyttöä ohjaavat asiakirjat

Pyhäjoen kunnassa voimassa olevat kaavat on lueteltu kaavoituskatsauksessa.pdf, 3111 kb

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa osoitetaan maakunnan alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä maakunnan kehittämisen kannalta tarpeelliset aluevaraukset.

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/maakuntakaavoitus

Yleiskaavat

Yleiskaavassa määritellään yleispiirteisesti maankäytön suuntaviivat tietyllä alueella. Yleiskaava on ohjeena laadittaessa asemakaavaa.

http://www.pyhajoki.fi/kaavoitus_ja_maankaytto/hyv%C3%A4ksytyt_yleiskaavat

Pyhäjoella on voimassa Yppärin, Etelänkylä-Viirteen ja Parhalahden maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset oikeusvaikutteiset osayleiskaavat sekä Pohjankylän kuntakeskuksen oikeusvaikutukseton vanha osayleiskaava.

Pyhäjoen kunnan merenrannikon rantayleiskaava sai valtuuston hyväksynnän 12.11.2008 ja rantayleiskaava sai lainvoiman 17.1.2009 (paitsi 3 valituksen alaista kaavasta ulos rajattua aluetta Yppärin 3 ja 4 osa-alueilla ja 1 ulos rajattu alue Etelänkylän osa-alueella 2).

17.1.2009 ulos merenrannikon rantayleiskaavasta rajatuista alueista; saivat seuraavat Yppärin osa-alueella olevat, kolme aluetta lainvoiman, 11.12.2010 annetulla julkisella kuulutuksella :

  • Yppärin osa-alueella 3 sijaitseva asemakaavoitettava alue, ase-1 Matinletto-Ulkoinen
  • Yppärin osa-alueella 4 sijaitsevat Yppärin vanha kalastama ja Elävisluodon kalasatama


Merenrannikon koko rantayleiskaava on lainvoimainen lukuunottamatta Etelänkylän osa-alueella 2 sijaitsevaa valituksenalaista Sorapalsta tilaa.


Asemakaavat

Yleiskaava ohjaa asemakaavan laadintaa. Asemakaavassa määritetään yksityiskohtaisesti tonttitason maankäyttö ja rakentamisen määrä.

http://www.pyhajoki.fi/kaavoitus_ja_maankaytto/hyvaksytyt_asemakaavat

Pyhäjoen koko Pohjankylän keskustaajama on asemakaava-aluetta, johon on tehty tarvittavia, pieniä asemakaavan tarkistuksia ns postimerkkikaavoja, joista viimeisin on valtuuston hyväksymä 18.12.2007.

Pyhäjoen kunnan voimassaolevat yleis- ja asemakaavayhdistelmät löytyvät paikkatietojärjestelmästä. Järjestelmää ei enää päivitetä (viimeinen päivitys 14.11.2017). Tätä tuoreemmat kaavat löytyvät vasemmalla olevasta palkista kohdasta Hyväksytyt kaavat.

Maankäyttöstrategia ja toteuttamisohjelma

Pyhäjoen kunnan päivitetty maankäyttöstrategia ja toteuttamisohjelma 2035 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 31.01.2018.

Pyhäjoen maankäyttöstrategia ja toteuttamisohjelma 2035
pdf, 4080 kb

Tiivistelmä maankäyttöstrategiasta 2035pdf, 1418 kb