Pyhäjoen kunnan ajantasakaavat ja maankäyttöä ohjaavat asiakirjat

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa osoitetaan maakunnan alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä maakunnan kehittämisen kannalta tarpeelliset aluevaraukset.

Pyhäjoella on voimassa Yppärin, Etelänkylä-Viirteen ja Parhalahden maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset oikeusvaikutteiset osayleiskaavat sekä Pohjankylän kuntakeskuksen oikeusvaikutukseton vanha osayleiskaava.

Pyhäjoen kunnan merenrannikon rantayleiskaava sai valtuuston hyväksynnän 12.11.2008 ja rantayleiskaava sai lainvoiman 17.1.2009 (paitsi 3 valituksen alaista kaavasta ulos rajattua aluetta Yppärin 3 ja 4 osa-alueilla ja 1 ulos rajattu alue Etelänkylän osa-alueella 2).

17.1.2009 ulos merenrannikon rantayleiskaavasta rajatuista alueista; saivat seuraavat Yppärin osa-alueella olevat, kolme aluetta lainvoiman, 11.12.2010 annetulla julkisella kuulutuksella :

  • Yppärin osa-alueella 3 sijaitseva asemakaavoitettava alue, ase-1 Matinletto-Ulkoinen
  • Yppärin osa-alueella 4 sijaitsevat Yppärin vanha kalastama ja Elävisluodon kalasatama


Merenrannikon koko rantayleiskaava on lainvoimainen lukuunottamatta Etelänkylän osa-alueella 2 sijaitsevaa valituksenalaista Sorapalsta tilaa.

Pyhäjoen koko Pohjankylän keskustaajama on asemakaava-aluetta, johon on tehty tarvittavia, pieniä asemakaavan tarkistuksia ns postimerkkikaavoja, joista viimeisin on valtuuston hyväksymä 18.12.2007.

Pyhäjoen kunnan ajantasaisaiset voimassaolevat yleis- ja asemakaavayhdistelmät löytyvät Sweco Ympäristö Oy:n ylläpitämästä paikkatietojärjestelmästä:

Pyhäjoen kunnan päivitetty maankäyttöstrategia ja toteuttamisohjelma 2035 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 31.01.2018.

Pyhäjoen maankäyttöstrategia ja toteuttamisohjelma 2035
pdf, 4080 kb

Tiivistelmä maankäyttöstrategiasta 2035pdf, 1418 kb