Jätehuolto

Jätehuollosta Pyhäjoen kunnan alueella vastaa Vestia Oy, jonka omilla www-sivuilla kerrotaan lähemmin jätteiden lajittelusta sekä niiden vastaanottopaikoista ja -ajoista.

Vestia Oy vastaa lähes 100 000 ihmisen jätehuollosta. Jätesopimukset, jäteastioiden tyhjennyskerrat, hinnat, tiedotukset, hyötyjäteasien aukiolojat ym löytyvät kaikki Vestia Oy:n internet sivuilta Vestia Oy. Sähköpostisosoite Vestia Oy.lle on asiakaspalvelu@vestia.fi ja puhelin 08 410 8700.
Yksityiset Pyhäjoen kunnan kotitalouksien asukkaat voivat myös käyttää Vestia Oy:n Pyhäjoen hyötyjäteasemaa, joka sijaitsee osoitteessa Tiirontie 6, 86100 Pyhäjoki. Pyhäjoen hyötyjäteasema on auki kesällä 1.5-30.9 parillisten viikkojen tiistaina 14-19 ja talvella 1.10-30.4 parillisten viikkojen tiistaina klo 14-17. Tarkemmat tiedot löytyvät Vestia Oy:n internet sivuilta.

Vestia Oy on 100 % alueensa 16 kunnan omistama yhtiö, jossa Pyhäjoen kunta on osakkaana 3,6 % omistusosuudella. Vestia Oy:n osakassopimus / yhtiöjärjestys uudistettiin vastaamaan uutta 1.5.2012 voimaan tullutta jätelakia. Vestia Oy:n omistajakuntien jätehuoltoviranomaisena toimii yhteinen Ylivieskan kaupungin jätelautakunta (Ylivieska isäntäkuntana), jossa on 1 jäsen kaikista Vestia Oy:n omistaja kunnista. Ylivieskan kaupungin jätelautakunta vastaa lainsäädännöllä kuntien tehtäväksi annetuista jätehuoltoasioista.

Vestia Oy:n tehtävänä on järjestää jätehuolto mahdollisimman edullisesti alueensa kuntien asukkaille, kesäasukkaille ja yrityksille, ottaen huomioon lainsäädännön velvoitteet ja valtakunnalliset tavoitteet jätteen hyödyntämiselle.

Koska Vestia Oy:n toiminta-alueella ei ole sellaista turve- tai hakelaitosta, joka voisi hyödyntää kaatopaikkajätettä, on Vestia Oy yhdessä neljän muun kunnallisen jäteyhtiön kanssa perustanut Westenergy Oy:n, jonka uusi jätteenpolttolaitos valmistuu Vaasan Mustasaareen vuonna 2012, tuotannollinen käyttö alkaa vuoden 2013 alusta. Laitos käyttää polttoaineenaan sellaista jätettä, jota ei voi kierrättää tai muuten hyödyntää. Suurin osa nykyisestä sekajätteestä soveltuu jätevoimalan polttoaineeksi. Jätteenpolttolaitoksen tuottama energia myydään Vaasan Sähkö Oy:lle sähkön ja kaukolämmön tuotantoon. Jätteenpolttolaitos toimii omakustannusperiaatteella, eikä tavoittele voittoa. Polttolaitoksen toiminnasta saatava hyöty kohdistetaan suoraan Vestia Oy:n osakaskuntien jätehuoltopalveluita käyttäville loppukäyttäjille laadukkaana kustannustehokkaana jätehuoltona. Vestia Oy:n alueen asukkaille edullista jätehuoltoa tarkoittaa myös periaate, että jätteiden kuljetuksen kustannukset jätekeskuksista Vaasaan tasataan kaikkien polttolaitoksen omistajien kesken.