Jätehuolto

Jätehuollosta Pyhäjoen kunnan alueella vastaa alueen kuntien omistama Vestia Oy, jonka omilla www-sivuilla kerrotaan lähemmin jätteiden lajittelusta sekä niiden vastaanottopaikoista ja -ajoista. Sivuilta löytyvät myös jätesopimukset, jäteastioiden tyhjennysvälit, hinnat, tiedotukset, hyötyjäteasemien aukioloajat. Vestia Oy:n sähköpostisosoite asiakaspalvelu@vestia.fi ja puhelin 08 410 8700.

Yksityiset Pyhäjoen kunnan kotitalouksien asukkaat voivat käyttää Vestia Oy:n Pyhäjoen hyötyjäteasemaa, joka sijaitsee osoitteessa Tiirontie 6, 86100 Pyhäjoki. Pyhäjoen hyötyjäteasema on auki parillisten viikkojen tiistait:

kesällä 1.5. - 30.9. klo 14 - 18 ja talvella 1.10. - 30.4. klo 14 - 17. Tarkemmat tiedot löytyvät Vestia Oy:n internet sivuilta.

Vestia Oy:n omistajakuntien jätehuoltoviranomaisena toimii yhteinen Ylivieskan kaupungin jätelautakunta, jossa Ylivieska on isäntäkuntana. Jätelautakunnassa on yksi (1) jäsen kaikista Vestia Oy:n omistajakunnista. Ylivieskan kaupungin jätelautakunta vastaa lainsäädännöllä kuntien tehtäväksi annetuista jätehuoltoasioista. Yhtiön tehtävänä on järjestää jätehuolto mahdollisimman edullisesti alueensa kuntien asukkaille, kesäasukkaille ja yrityksille, ottaen huomioon lainsäädännön velvoitteet ja valtakunnalliset tavoitteet jätteen hyödyntämiselle.

Entinen kaatopaikalle toimitettu kotitalouksien sekajäte toimitetaan nykyisin polttokelpoisena jätteenä Vestia Oy:n ja neljän muun kunnallisen jäteyhtiön yhteisen ekovoimalaitoksen polttoaineeksi (Westenergy Oy). Järjestely alentaa osaltaan asukkaiden jätehuollon kustannuksia.

Koska jätelautakunta ja Vestia Oy hoitavat jätehuollon käytännön toimintaan liittyvät tehtävät kunnan puolesta, Pyhäjoen kunnalle jäävät hoidettavaksi vain jätehuollon yleiset valvontatehtävät.

Pyhäjoen tekninen lautakunta hyväksyi Pyhäjoen kunnan uudet kunnalliset jätehuoltomääräykset 2.4.2009 § 20.

Vestia Oy

Jätehuoltomääräykset