3.9.2018 11:29

Yhteysviranomaisen lausunto Pyhäjoen Puskakorvenkallion tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Yhteysviranomaisen lausunto Pyhäjoen Puskakorvenkallion tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta on nähtävillä Pyhäjoen kunnantalolla (Kuntatie 1).
Lausunto on myös nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa sekä sähköisenä osoitteessa www.ymparisto.fi/puskakorvenkalliontuulivoimayva