30.8.2018 10:48

Vesilain mukainen lupahakemus

Pyhäjoen kunta hakee Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta lupaa Pyhäjoen alaosan tulvansuojelutoimenpiteiden toteuttamiselle.

Kuulutus ja hakemuksen tai asiakirjojen keskeinen sisältö on luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.

Kuulutuspdf, 115 kb