20.11.2019 14:45

Tarjouspyyntö kylätaksiliikenteen hoitamisesta 2020-2022


Pyhäjoen kunta pyytää sitovia kirjallisia tarjouksia ns. kylätaksiliikenteestä.

Kylätaksiliikenne on kutsuohjattua, kaikille avointa joukkoliikennettä. Tarkemmat ajoreitit muodostuvat kulloistenkin tilausten perusteella. Asiakkaat palvellaan ovelta ovelle. Matkustajilta peritään Matkahuollon taksan mukainen matkustajahinta, joka on liikennöitsijän tuloa.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla. Tarjoaja hyväksyy tarjouksen jättäessään oheisen mallin mukaisen sopimuksen kokonaisuudessaan siinä mainittuine ehtoineen sekä sitoutuu solmimaan mallin mukaisen ostoliikennesopimuksen.

Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa 13.12.2019 klo 15.30 mennessä osoitteeseen: Pyhäjoen kunta, Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki. Kuoreen tulee merkitä ”TARJOUS KYLÄTAKSILIIKENTEEN HOITAMISESTA”.

Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Alla tarjouspyyntö liitteineen kokonaisuudessaan:

Tarjouspyyntö kylätaksiliikenteestäpdf, 65 kb

Tarjouspyynnön liite 1, tarjouspyynnön ehdotdoc, 54 kb

Tarjouspyynnön liite 2, tarjousdoc, 27 kb

Tarjouspyynnön liite 3, ostoliikenteen ehdotdoc, 60 kbdoc, 54 kb