19.12.2016 15:59

Tarjouspyyntö kylätaksiliikenteen hoitamisesta 2017-2019


Pyhäjoen kunta pyytää sitovia kirjallisia tarjouksia ns. kylätaksiliikenteestä.

Kylätaksiliikenne on kutsuohjattua, kaikille avointa joukkoliikennettä. Tarkemmat ajoreitit muodostuvat kulloistenkin tilausten perusteella. Asiakkaat palvellaan ovelta ovelle. Matkustajilta peritään Matkahuollon taksan mukainen matkustajahinta, joka on liikennöitsijän tuloa.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla. Tarjoaja hyväksyy tarjouksen jättäessään oheisen mallin mukaisen sopimuksen kokonaisuudessaan siinä mainittuine ehtoineen sekä sitoutuu solmimaan mallin mukaisen ostoliikennesopimuksen.

Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa 5.1.2017 klo 15.30 mennessä osoitteeseen: Pyhäjoen kunta, PL 6, 86101 Pyhäjoki. Kuoreen tulee merkitä ”TARJOUS KYLÄTAKSILIIKENTEEN HOITAMISESTA”.

Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Alla tarjouspyyntö liitteineen kokonaisuudessaan:

Tarjouspyyntö kylätaksiliikenteen hoitamisesta 2017 - 2019pdf, 60 kb

Tarjouspyynnön liite 1, Tarjouskilpailun ehdotpdf, 89 kb

Tarjouspyynnön liite 2, Tarjouspdf, 46 kb

Tarjouspyynnön liite 3, Ostoliikenteen ehdotpdf, 76 kb