8.6.2012 12:50

Tarjouspyyntö koulukuljetusten järjestämisestä lukuvuonna 2012-2013, päivitetty

Dokumenttiä päivitetty 21.6.2012


Pyhäjoen kunta pyytää tarjouksia koulukuljetusten hoitamisesta lukuvuonna 2012–2013. Kyseessä joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla harjoitettava henkilöliikenne, jonka hoitaminen perustuu palveluiden ostamista koskevaan sopimukseen.

Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa viimeistään 31.7.2012 klo 15.30 mennessä osoitteeseen Pyhäjoen kunta, PL 6, 86101 Pyhäjoki. Kuoreen tulee merkitä "tarjous koulukuljetusten hoitamisesta". Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Tarjouspyyntödoc, 37 kb

Tarjouskohteet (liite 1)doc, 69 kb

Tarjouskilpailun ehdot (liite 2)doc, 32 kb

Tarjous (liite 3)doc, 32 kb

Ostoliikenteen ehdot (liite 4)doc, 69 kb