10.4.2013 12:55

Tarjouspyyntö busseilla järjestettävästä koululaisliikenteestä lukuvuonna 2013-2014

Pyhäjoen kunta pyytää tarjouksia koulukuljetusten hoitamisesta bussireiteillä lukuvuonna 2013–2014. Kyseessä joukkoliikenneluvan nojalla harjoitettava henkilöliikenne, jonka hoitaminen perustuu palveluiden ostamista koskevaan sopimukseen.

Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa viimeistään 31.5.2013 klo 15.30 mennessä osoitteeseen Pyhäjoen kunta, PL 6, 86101 Pyhäjoki. Kuoreen tulee merkitä "

Tarjous ostoliikenee hoitamisesta/koululaiskuljetukset bussilla". Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Tarjouspyyntödoc, 37 kb

Tarjouskohteet, tarjouspyynnön liite 1doc, 31 kb

Tarjouskilpailun ehdot, tarjouspyynnön liite 2doc, 58 kb

Tarjous, tarjouspyynnön liite 3doc, 25 kb

Ostoliikenteen ehdot, tarjouspyynnön liite 4doc, 69 kb