22.8.2017 09:51

Ruoppausmaiden merialueelle läjittämistä koskevan päätöksen nro 56/2015/2 muuttaminen

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 22.8.2017 antamallaan päätöksellä nro 49/2017/2 muuttanut Fennovoima Oy:n ruoppausmaiden merialueelle läjittämistä koskevaa päätöstä nro 56/2015/2 Pyhäjoen kunnassa sekä myöntänyt valmisteluluvan hanketta varten.

Kuulutuspdf, 120 kb

Päätöspdf, 1734 kb