13.7.2017 23:55

Kirkonseudun ja Saarenalueen, Niskanalue, Pyhäjokitalon hankekaavan ehdotusvaiheen kuulutus, päivämäärllä 10.07.2017pdf, 150 kb

Kaavoittajan vastine Pyhäjokitalon hankekaavan luonnosvaiheesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin, päivämäärllä 10.07.2017pdf, 36 kb

Pyhäjokitalon hankekaavan ehdotusvaiheen kaavakartta, päivämäärällä 10.07.2017pdf, 290 kb

Pyhäjokitalon hankekaavan ehdotusvaiheen kaavaselostus, päivämäärällä 10.07.2017pdf, 3286 kb

Pyhäjokitalon hankekaavan päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivämäärällä 10.07.2017pdf, 1362 kb

Pyhäjokitalon hankekaavan ehdotusvaiheen kunnallistekninen yleissuunnitelma, päivämäärällä 20.06.2017pdf, 663 kb

Pyhäjokitalon hankekaavan kaavaehdotuksen tasohavainnekuva, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy, päivämäärällä 06.07.2017pdf, 1108 kb

Pyhäjokitalon hankekaavan ehdotusvaiheen viitesuunnitelmat, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy, päivämäärällä 06.07.2017pdf, 1747 kb

Pyhäjokitalon hankesuunnitelman taajamakuvallinen arvuointi, päivämäärällä 11.01.2017pdf, 1144 kb

Pyhäjoen luontoselvitys, päivämäärällä 31.01.2012pdf, 6069 kb

Argeologisen inventoinnin kohdekartta, päivämäärällä 23.06.2014pdf, 987 kb

Pyhäjoen Keskustan muinaisjäännösinventointi 2014pdf, 18093 kb

Pyhäjoen Keskustan osayleiskaavan 2025 maisemaselvityspdf, 8645 kb

Tavoitteellinen liikeverkkoselvitys, päivämäärällä 23.06.2014pdf, 1375 kb

Keskustan osayleiskaavan strateginen maankäyttösuunnitelma 2015pdf, 1392 kb