15.5.2018 08:00

Puskakorvenkallion tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnosvaihe nähtävillä

Kunnanhallitus on kokouksessaan 7.5.2018 § 140 päättänyt asettaa Puskakorvenkallion tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen yleisesti nähtäville 15.5.-15.6.2018 väliseksi ajaksi.

Kaavaluonnosta ja YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus pidetään tiistaina 22.5.2018 klo 17 alkaen (kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen) Pyhäjoen kunnatalon valtuustosalissa.

Osayleiskaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto ovat nähtävillä Pyhäjoen kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla osoitteessa: www.pyhajoki.fi/kaavoitus_ja_maankaytto/puskakorvenkallio

Kuulutuspdf, 168 kb