31.12.2019 09:41

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) soveltamisesta yksittäistapauksessa Pyhäjoen Karhunnevankankaan tuulivoimahankkeen muutokseen

Kuulutus 30.12.2019pdf, 79 kb

Päätös 30.12.2019pdf, 218 kb