30.8.2018 10:18

Maa-aineslupapäätös 30.8.2018

Hiekan ja mullan ottaminen Pyhäjoen kunnan Liminkakylä tila Rautala 625-402-2-40. Hakija Toni Kippola.

Päätöspdf, 490 kb