17.3.2019 23:47

Pyhäjoen kunnanhallitus on kokouksessaan 13.3.2019 § 58 päättänyt asettaa Koulukeskuksen asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville 18.3.–29.4.2019 väliseksi ajaksi.

Kuulutuspdf, 239 kb