24.11.2017 15:04

Julkipano 24.11.2017

Ympäristölupa Kalliokiviaineksen kivenlouhinnan ja kiviaineksen murskauksen ympäristöluvan lupamääräysten muutoshakemuksesta / Raos Project Oy:n Hanhikiven ydinvoimalaitostyömaa, Pyhäjoki.

Julkipanopdf, 226 kb