6.5.2019 06:00

Pyhäjoen kunnanhallitus on kokouksessaan 29.4.2019 § 103 päättänyt asettaa Annalankangas-Järvisuon asemakaavan
muutos- ja laajennusluonnoksen julkisesti nähtäville 6.5.-10.6.2019 väliseksi ajaksi.

linkki kuulutukseenpdf, 334 kb