Pyhäjoelta virtaa -kehittämishanke

1.5.2015 - 30.4.2018 Hanke on päättynyt.

Pyhäjoen Hanhikivenniemelle rakennettavan ydinvoimalan myötä Pyhäjoen yritystoimintaympäristö on suuren murroksen edessä. Kunnan väkimäärä tulee hetkellisesti yli kaksinkertaistumaan ja sadat yritykset hakevat kasvua Hanhikivi 1 -hankkeesta. Pyhäjoelta virtaa -kehittämishankkeella edesautetaan kansainvälisten ja kansallisten yritysten investointien toteutumista Pyhäjoelle. Investointien mahdollistaminen, yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edesauttaminen on hankkeen tärkein tavoite. Hanhikivi 1 -hanke on muuttanut Pyhäjoen todella houkuttelevaksi alueeksi uusille investoinneille. Invest in -toiminnan myötä syntyy uusia työpaikkoja ja liikentoimintamahdollisuuksia.

Pyhäjoelta virtaa -kehittämishanke mahdollistaa kunnan toimintaympäristön kehittämisen, jotta investointien toteutuminen voidaan maksimoida. Tämän hankkeen päättymisen jälkeen Pyhäjoen kunnan tavoite on vakinaistaa
toimintamalli, joka parhaiten tukee edelleen investoitien toteutumista ja yritysten kasvua. Kehittämishankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen yrityskehitysorganisaatioiden, kuten Raahen seudun yrityspalvelujen kanssa.

Hankkeen rahoituksesta 70 % on EAKR-rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta.