TEM:ön STUK:en ja Fennovoiman vierailu Pyhäjoella 8.1.2014

Työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvos Herkko Plit, Säteilyturvakeskuksen toimistopäällikkö Janne Nevalainen ja Fennovoiman johto toimitusjohtaja Juha Nurmen johdolla vierailivat Pyhäjoella valtuuston iltakoulussa 8.1.2014.

Juha Nurmen esityspdf, 926 kb

Janne Nevalaisen esitysppt, 227 kb

Herkko Plitin esityspptx, 861 kb