Hanhikivi-jatkoyhteyshanke


Hanhikivi-jatkoyhteyshankkeessa kehitetään ulkomaisen työvoiman vastaanoton palveluita sekä kotouttamistoimenpiteitä poikkihallinnollisesti, yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyössä. Hankealueella on tälle erityinen tarve Pyhäjoella toteutettavan ydinvoimalan rakentamishankkeen myötä alueelle tulevan ulkomaisen työvoiman merkittävän määrän takia. Hanhikivi-jatkoyhteyshankkeella jatketaan alueen valmistautumista Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalahankkeeseen Pyhäjoella.

Hankkeen pääasiallinen toiminta liittyy palvelukeskuksen toimintojen suunnitteluun. Hankkeen koordinoimana eri tahojen yhteistyönä kehitetään palvelukeskuksen toimintoja siten, että rakennustyömaalle saapuvat työntekijät saadaan mahdollisimman hallitusti sekä työmaan hallintajärjestelmiin että viranomaisten lupapalvelujen ja rekistereiden piiriin. Palvelukeskuksen toimintaprosessien kehittämiseen osallistuu Fennovoiman, latiostoimittajan sekä pääurakoitsijoiden edustajia, viranomaisten edustajia (poliisi, verohallinto, maistraatti, maahanmuuttovirasto, TE -palvelut jne.) sekä kunnan palvelujen edustajia.

Hankkeen toimintakausi: 1.5.2015 - 31.12.2017 Hanke on päättynyt.

Hankehallinnointi: Raahen seutukunnan kehittämiskeskus

Osatoteuttaja: Pyhäjoen kunta

Hankebudjetti: 472 320 euroa, josta EAKR:n ja valtion rahoitusosuus 330 624 euroa