Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen kaavat

Kaavoitus ydinvoimalaitoksen suunnittelussa:

Maakuntakaavalla ratkaistaan laitoksen sijoittamisen edellytykset (laitoksen sijainti, liittyminen tieverkkoon, laivaväyliin ja sähköverkkoon, suojavyöhyke)
Yleiskaavalla täsmennetään maakuntakaavan periaateratkaisuja (lähiympäristön maankäyttö yleispiirteisesti sillä alueella, johon laitos suoranaisesti vaikuttaa, asemakaavoituksen ja muun suunnittelun ohjaus)
Asemakaavalla ohjataan laitoksen ja siihen liittyvien toimintojen rakentamista (rakentamisalueet, rakennusoikeus, rakentamisen määrä, muut alueidenkäyttöä koskevat määräykset)

Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaavan 22.2.2010 ja Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan 26.8.2010 ja määräsi sen tulemaan voimaan valituksista huolimatta. Valitukset on hylätty 21.9.2011 KHO:ssa. Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaava

Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen kuntakaavojen prosessi on edennyt OAS:in mukaisesti. Luonnosvaiheessa kuntakaavat olivat yhteisiä Raahen kaupungin kanssa, mutta eriytyivät omiksi kuntakohtaisiksi ehdotuksiksi valmisteluvaiheen jälkeen.
Kaavoitusprosessia ohjasi erikseen nimetty yhteinen ylikunnallinen ohjausryhmä.
Raahen kaupungin valtuusto hyväksyi Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen kuntakaavojen ehdotukset 15.11.2010.
Pyhäjoen kunnan valtuusto hyväksyi Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen osayleiskaavan ja asemakaavan 27.10.2010.

Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen kaavakuntakaavat ovat ns teemakaavoja, joiden keskeinen sisältö muodostuu ydinvoimatoimintojen ympärille. Osayleiskaavasa esim. loma-asuntoalueet on poistettu yksittäisinä aluevarauksina ja ranta-alue on osoitettu ohjeellisena alueen osana, jonka rakentaminen ratkaistaan joko omalla erillisellä osayleiskaavalla, ranta-asemakaavalla tai poikkeamismenettelynä.

Fennovoima Oy ilmoitti 5.10.2011 Pyhäjoen Hanhikivenniemen olevan Fennovoiman ydinvoimalaitoksen sijaintipaikka.
Tervetuloa Pyhäjoelle Fennovoima Oy, onnea tulevaan isoon hankkeeseen.
Pyhäjoen kunta jatkaa työtä "Kasvuvoima" ydinvoimavaihtoehdon linjausten mukaisesti yhteistyössä Fennovoima Oy:n kanssa.

Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen osayleiskaava sai lainvoiman 11.06.2013 Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä Dnro 1414/1/12.

Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen asemakaava kortteleissa 1 ja 2 sai lainvoiman 11.06.2013 Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä Dnro 1415/1/12.

MRA:n § 93 mukaan Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen osayleiskaava ja asemakaava kortteleissa 1 ja 2 tulevat voimaan julkisella kuulutuksella 15.06.2013.

Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen osayleiskaava

Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen asemakaava, korttelit 1 ja 2

Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen asemakaavan laajennus kortteleissa 2, 4, 5 ja 6

Kunnanvaltuuton 22.5.2013 § 67 hyväksymä Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen asemakaavan laajennus kortteleissa 2, 4, 5 ja 6 sai lainvoiman 18.2.2015 Korkeimman hallinto-oikeuden ilmoituksella. MRA:n § 93 mukaan tämä TP-alueen asemakaava tuli lainvoimaiseksi 26.2.2015 julkaistulla kuulutuksella.

Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen asemakaavan laajennus korttelissa 3

Kunnanvaltuuton 26.3.2014 § 13 hyväksymä Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen asemakaavan laajennus korttelissa 3 sai lainvoiman 7.6.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden ilmoituksella. MRA:n § 93 mukaan tämä 3 korttelin asemakaava tuli lainvoimaiseksi 7.6.2016 julkaistulla kuulutuksella.

Hanhikivi 2020 raportti: