Gymnasieutbildning

Efter grundskolan fortsätter eleverna till sekundärutbildning. Sekundärutbildning betyder studier i gymnasieskolor och yrkesskolor. Gymnasieskolan är allmänbildande och bereder till exempel till yrkeshögskola eller universitet.
Pyhäjoki gymnasiet betonar ett självständigt och initiativrikt arbete i sitt läroplan. Innehållen i läroämnena framhäver både entreprenörskap och mediekunskaper. Gymnasisterna anordnar Pyhäjoki-mässan varje år och de redigerar också lokaltidningen Kuulumiset som levereras en gång i veckan.

Gymnasieutbildningen är gratis, liksom skollunchen. Skolböcker och skolmaterial är gymnasisterna huvudsakligen själva ansvariga för.

För mer information: Rektor, 040 3596101, tauno.rajaniemi@edu.pyhajoki.fi (finska, svenska, engelska).

Läs mer om gymnasiet.