Pyhäjoella virtaa!

Hanhikivi 1 -hanke on nostanut Pyhäjoen kunnan ja lähiseudun houkuttelevaksi alueeksi uusille investoinneille. Pyhäjoen kunta kehittää omalta osaltaan toimintaympäristöään yritysten liiketoimintamahdollisuuksien lisäämiseksi sekä alueen yritysten ja muualta tulevien yhteistyön edistämiseksi.

Pyhäjoki tekee tiivistä yhteistyötä lähialueen kuntien ja kehittämisorganisaatioiden kanssa. Voimakkaimmin kuntayhteistyö näkyy päivittäisissä toiminnoissa Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan kanssa (yhteinen seudun elinvoima-strategia) sekä Kalajoen kaupungin kanssa.

Keskustan alueella toimintaympäristön kehittyminen painottuu Ollinmäen laajenemiseen, yksityisten palvelujen edellytysten parantamiseen sekä uudisrakentamisen ja harrastusmahdollisuuksien kehittämisen ympärille.

Esimerkkejä palvelujen, rakentamisen ja asuinliiketoiminnan kehittymisen edellytyksistä

- Pyhäjoen kunta haluaa kehittyä ja luoda liiketoimintamahdollisuuksia

- Kunnan väkimäärän arvioidaan lähes kaksinkertaistuvan Hanhikivi 1 –hankkeennoin seitsemän vuoden ajaksi. Tavoitteena on saavuttaa 1000 asukkaan pysyvä kasvu kunnan väkilukuun vuoteen 2025 mennessä.

- Valtatie 8:n liikennemäärät kasvavat noin 30% Pyhäjoen taajaman osalta.

- Kesäisin kuntaan on jo nykyisellään vakiintunut noin 600 vapaa-ajanasukasta

- Hanhikivelle rakentuva vierailukeskus sekä Kielosaaren leirintäalueen rakentumisen myötä tulevat matkailumahdollisuudet vesistöjen hyödyntämisen kanssa.

- Eri puolille Pyhäjoen kuntaa on rakenteilla lähivuosina noin 350 uutta asuntoa Ollinmäelle rakentuvien asuntojen lisäksi.

- Ollinmäen jatkokehittäminen tunnetuksi brändiksi

Lisätietoja:

Kehittämisasiamies Jyri Laakso (Pyhäjoelta virtaa -hanke)

e-mail: jyri.laakso(at)pyhajoki.fi, p. 040 3596 007

Raahen seudun yrityspalvelut:

www.raahenseudunyrityspalvelut.fi

Pyhäjoen Yrittäjät ry

Pyhäjoen Yrittäjät ry