Ympäristönsuojelu

Pyhäjoen kunnan lakisääteisenä tehtävänä on mm. hoitaa kunnalle määrätyt ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät, ympäristöluvat ja -ilmoitukset ja maa-ainesluvat sekä kunnan rakennusvalvonnan kanssa yhdessä ja maisematyöluvat. Muita tehtäviä ovat mm. yleinen ympäristön tilan seuranta, vesilaissa kunnalle määrätyt tehtävät sekä jätehuollon ohjaus ja valvonta.

Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on tekninen lautakunta. , mutta Lautakunta on antanut delegointipäätöksellä laajat valtuudet viranhaltijalle (ympäristösihteerille). Ympäristöasioissa viranhaltijan päätöksiin haetaan muutosta yleensä suoraan hallinto-oikeudelta.

Pyhäjoen kunnan ympäristösihteeri Vesa Ojanperä puhelin 040 359 6073 s-posti vesa.ojanpera@pyhajoki.fi.

Pyhäjoen tekninen lautakunta hyväksyi 11.12.2014 § 113 uudet Pyhäjoen kunnan ympäristölupataksat ja valvontamaksut.

Pyhäjoen kunnan ympäristölupa- ja valvontamaksut pdf, 237 kb

Pyhäjoen kunnan maa-ainestaksa, pdf, 200 kb