Usein kysyttyä

Asia / suositeltava toimenpide

1. Roskia luonnossa

Poimi roskat pois ja toimita ne niille varattuun paikkaan. Jos omatoiminen siivoaminen ei ole mahdollista tai on kohtuutonta, tiedota asiasta alueen kunnossapidosta vastaavalle tai maanomistajalle asian korjaamiseksi. Törkeissä tapauksissa asiasta voi tehdä ilmoituksen poliisille. Ellei roskaaja, alueen kunnosspidosta vastaava tai maanomistaja ole tiedossa, tee asiasta ilmoitus Pyhäjoen kuntaan.

2. Naapurin häiritsevä varastointi

Kun naapurin tontilla on pitkäaikainen ja pahasti umentavaa varastointia, kerrä häiriöstä asiallisesti tälle naapurille asian korjaamiseksi. Ellei keskusteluista ole apua, voit kertoa asiasta Pyhäjoen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle, jolla on mahdollisuus kehotuksin pyrkiä saamaan asia kuntoon. Tilanteen vaatiessa tekninen lautakunta voi käyttää pakkokeinoja, kuten uhkasakkoa tai teettämisuhkaa asian korjaamiseksi.

3. Naapurin toiminta häiritsee

Mikäli koet naapurin kiinteistön käytöstä aiheutuvan kohtuutonta haittaa savusta, pölystä, hajusta yms., ilmoita siitä naapurille asian korjaamiseksi. Ellei keskusteluista ole apua, voit ilmoittaa asiasta naapuruussuhdelain mukaisena asiana poliisille. Naapuruussuhteita hoitavat tonttien rakennusten kunnon ja käytön osalta myös rakennustarkastaja, asumisen terveellisyyden osalta terveystarkastaja ja ympäristölle aiheutuvan haitan ja vahinkojen osalta ympäristösihteeri.

4. Yritystoiminta rasittaa

Mikäli lähistöllä olevasta teollisuuskiinteistöstä tai karjatilasta tai muusta yritystoiminnasta aiheutuu ympäristöön poikkeuksellista rasitusta esim. jätevesistä tai muista päästöistä, on asiasta syytä ilmoittaa viipymättä kyseiselle toiminnanharjoittajalle asian korjaamiseksi. Voit ilmoittaa tarvittaessa asiasta myös ympäristölupaa valvovalle viranomaiselle kuntaan tai ELY-keskukseen.

5. Romuajoneuvot

Ilmoita havaitsemastasi hylätystä ajoneuvosta tai romuajoneuvosta maastossa ajoneuvon omistajalle / haltijalle tai maanomistajalle. Asiasta voi ilmoittaa myös poliisille tai kunnan tekniselle toimelle, jotka ryhtyvät asin johdosta tervittaviin toimiin.

6. Öljyvahinko

Mikäli ajoneuvosi rikkoontuu ja öljyä pääsee maahan, ryhdy heti toimiin lisävahinkojen estämiseksi keräämällä valuva öljy astiaan ja imeyttämällä öljy turpeeseen tai kankaaseen. Ota öljystä likaantunut maa-aines talteen. Toimita jäteöljyt ja öljyinen imeytysturve, kankaat ja maa-aines vaarallisten jätteiden (ent. ongelmajätteet) vastaanottopaikkaan. Ilmoita isommasta vahingosta pelastusviranomaiselle (palokunta, puh 112) puhdistustyön tekemiseksi.

7. Kituva eläin

Havaittuasi haavoittuneen tai kuolleeksi arvioimasi eläimen maastossa tai kulkutiellä, tutustu varovaisesti eläimen tilaan. Lopeta pahasti haavoittuneen eläimen kärsimys tappamalla se, jos suinkin mahdollista. Pyydä tarvittaessa apua esim. paikallisilta metsastäjiltä. Mikäli kyseessä on rauhoitettu eläin, ilmoita asiasta Oulun Yliopiston eläintieteen laitokselle. Liikenneonnettomuudesta eläimen kanssa tulee tehdä ilmoitus poliisille ja tarvittaessa myös ajoneuvon vakuutuslaitokselle.

8. Kuolleet kalat

Vesistöstä tavattavista kuolleista kaloista tulee ilmoittaa paikallisille kalatalousviranomaisille, vesialueen omistajalle ja tarvittaessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja / tai paikalliselle ympäristösihteerille.

9. Luvaton moottoriajoneuvolla ajo toisen maalla

Havaittuasi maillasi tapahtuvaa luvatonta maastoajoa moottoriajoneuvolla (esim. auto, mopo, mönkijä, moottorikelkka), ilmoita tästä tekijälle ja pyydä lopettamaan luvaton ajo. Tee tarvittaessa ilmoitus poliisille.

10. Luonnonsuojelurikkomus

Kun havaitset, että rauhoitetulla alueella metsästetään, tehdään nuotioita tai vahingoitetaan kasvustoa, kehota tekijää lopettamaan lainvastainen menettely. Ilmoita tarvittaessa asiasta maanomistajalle, poliisille ja / tai Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen luonnonsuojeluosastolle tai paikalliselle ympäristöviranomaiselle.