Maatalouden ympäristöasiat

Eläinsuojan luvanvaraisuus on määrätty ympäristönsuojelulaissa. Eläinsuoja tarvitsee ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu vähinään (YSL 527/2014, liite 1, taulukot 1-2, kohta 11):

 • 50 lypsylehmälle
 • 100 lihanaudalle
 • 60 hevoselle tai ponille
 • 250 uuhelle tai vuohelle
 • 100 täysikasvuiselle emakolle
 • 250 lihasialle
 • 4000 munituskanalle
 • 10000 broilerille
 • 500 siitosnaarasminkin tai -hillerin turkistarha
 • 250 siitosnaarasketun tai -supin turkistarha
 • muu kuin edellä mainittu eläinläjin eläinsuoja tai turkistarha, jonka eläinyksikkömäärä YSL:n liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 250

Ilmoitukset

Nitraattiasetuksessa (VNa 1250/2014) on annettu määräyksiä mm. aumausilmoituksista, lannan levittämisen kieltoajasta poikkeamisesta, lannan ja väkilannoitteiden levitysajoista ja typpimääristä, suojavyöhykkeistä, jaloittelualueista sekä lannan aumauksesta.